Verksamheten

Vadstena Unga Teater är en ideell verksamhet.


Personer

Martin Hellström, Ledare av teaterverksamheten

Susanne Noske, Ordförande i Vadstena Unga teaters styrelse

Andreas Wallgård, sekreterare i Vadstena Unga teaters styrelse

Staffan Linde, medlem i Vadstena Unga teaters styrelse

August Hellström, medlem i Vadstena Unga teaters styrelse

Felix Noske, medlem i Vadstena Unga teaters styrelse

Hedda Aldén Björäng, medlem i Vadstena Unga teaters styrelse

Helena Björäng, medlem i Vadstena Unga Teaters styrelse

Instagram

Följ oss gärna på vårt instagramkonto; vadstenaungateater

Facebook

Följ oss gärna på vår Facebook-sida; Vadstena Unga teater