Kalle Blomkvist och Från mig till mormor

Kalle Blomkvist av Astrid Lindgren

Från mig till mormor av Felix Noske

Som vanligt med barn och premiär en vardag – det är bara jag som premiärfestar! Traditionen hålls vid liv. Unga teaterns…

Publicerat av Martin Hellström Tisdag 19 mars 2019

MVT: Nya pjäser på Gamla teatern